دریای بی كران tag:http://gole-irony.mihanblog.com 2020-07-14T05:27:39+01:00 mihanblog.com به کجا چنین شتابان... 2015-02-18T09:35:40+01:00 2015-02-18T09:35:40+01:00 tag:http://gole-irony.mihanblog.com/post/272 فریبا معین فر وفاداری؟ خدا بیامرزدش ... صداقت؟ یادش گرامی... غیرت؟ به احترامش یک لحظه سکوت ... معرفت؟ یابنده پاداش میگیرد... واقعا به کجا چنین شتابان؟ وفاداری؟ خدا بیامرزدش ...


صداقت؟ یادش گرامی...


غیرت؟ به احترامش یک لحظه سکوت ...


معرفت؟ یابنده پاداش میگیرد...


واقعا به کجا چنین شتابان؟

]]>
عشق 2015-02-18T09:20:59+01:00 2015-02-18T09:20:59+01:00 tag:http://gole-irony.mihanblog.com/post/271 فریبا معین فر هرگاه شادم یاد تو غمگینیم می کند. هرگاه غمگینیم یاد تو شادم می کند پس هر دو را دوست دارم چون حکایت از تو می کند.   

هرگاه شادم یاد تو غمگینیم می کند. هرگاه غمگینیم یاد تو شادم می کند

پس هر دو را دوست دارم چون حکایت از تو می کند.

 

 

]]>
یک بار که تنها بمانی... 2014-12-05T15:24:17+01:00 2014-12-05T15:24:17+01:00 tag:http://gole-irony.mihanblog.com/post/269 فریبا معین فر یکــــــــــ بار که تنــــــــــها بمانی یکــــــــــ بار که بشکنـــد دلتــــــــــ غرورتــــــــــ اعتمادتــــــــــ همین یکــــــــــ بار کافیســـت تا یکــــــــــ عمـــر از پشتــــــــــ نگاهـــی ترک خورده به آدمهــا بنگری ...! همین یكــــــــــ بار كافیســـت تا دیگر هیــچ نگاهــــــــــی دلتــــــــــ را نلرزانـــد ...

یکــــــــــ بار که تنــــــــــها بمانی

یکــــــــــ بار که بشکنـــد دلتــــــــــ

غرورتــــــــــ

اعتمادتــــــــــ

همین یکــــــــــ بار کافیســـت

تا یکــــــــــ عمـــر

از پشتــــــــــ نگاهـــی ترک خورده به آدمهــا بنگری ...!

همین یكــــــــــ بار كافیســـت

تا دیگر هیــچ نگاهــــــــــی دلتــــــــــ را نلرزانـــد ...]]>
دوست داشتن ... 2014-02-26T09:21:33+01:00 2014-02-26T09:21:33+01:00 tag:http://gole-irony.mihanblog.com/post/268 فریبا معین فر بـعضـی آدم هـا را نـمی‌شـود داشـت فقـط مـی‌شـود یـک جـور خـاصـی دوستـشـان داشـت... بـعضـی آدم هـا اصـلاً بـرای ایـن نـیستـنـد ، کـه بـرای تــــــــو بـاشنـد یـا تـو بـــــــــرای آن‌هـا اصـلاً بـه آخـرش فکـر نـمـی‌کنـی .. . آنهـا بـرای ایـننـد کـه دوستـشـان بـداری ، آن هـم نـه دوسـت داشتـن مـعمـولـی نـه حتـی عـشـق! یـک جـور خـاصــــــی دوسـت داشتـن کـه اصـلا هـم کـم نـیسـت .. ایـن آدم‌هـا حتـی وقتـی کـه دیگـر نـیستنـد هـم ، در کنـج دلـت تـا ابـد یـه جـور خـاص دوسـت داشتـه خـو

بـعضـی آدم هـا را نـمی‌شـود داشـت

فقـط مـی‌شـود یـک جـور خـاصـی دوستـشـان داشـت...

بـعضـی آدم هـا اصـلاً بـرای ایـن نـیستـنـد ،

کـه بـرای تــــــــو بـاشنـد یـا تـو بـــــــــرای آن‌هـا

اصـلاً بـه آخـرش فکـر نـمـی‌کنـی .. .

آنهـا بـرای ایـننـد کـه دوستـشـان بـداری ،

آن هـم نـه دوسـت داشتـن مـعمـولـی نـه حتـی عـشـق!

یـک جـور خـاصــــــی دوسـت داشتـن کـه اصـلا هـم کـم نـیسـت ..

ایـن آدم‌هـا حتـی وقتـی کـه دیگـر نـیستنـد هـم ،

در کنـج دلـت تـا ابـد یـه جـور خـاص دوسـت داشتـه خـواهنـد شـد.

]]>
زمانی که... 2014-01-20T07:33:06+01:00 2014-01-20T07:33:06+01:00 tag:http://gole-irony.mihanblog.com/post/267 فریبا معین فر زمانی که آسمان دلت از نامردی ها ابریست؛ به چشمانت اجازه باریدن نده که در خود شکستن، بهتر از در نگاه دیگران شکستن است. زمانی که آسمان دلت از نامردی ها ابریست؛


به چشمانت اجازه باریدن نده که در خود شکستن،


بهتر از در نگاه دیگران شکستن است.

]]>
فرق عشق و دوستی... 2014-01-13T06:42:53+01:00 2014-01-13T06:42:53+01:00 tag:http://gole-irony.mihanblog.com/post/266 فریبا معین فر عشق از دوستی پرسید :فرق ما باهم چیه؟دوستی جواب داد :من ادم هارو با سلام اشنا میکنم تو با نگاه.من اونا رو با دروغ ازهم جدا میکنم تو با مرگ!!!!!!!!! عشق از دوستی پرسید :فرق ما باهم چیه؟

دوستی جواب داد :من ادم هارو با سلام اشنا میکنم تو با نگاه.

من اونا رو با دروغ ازهم جدا میکنم تو با مرگ!!!!!!!!! ]]>
همیشه... 2014-01-06T07:17:20+01:00 2014-01-06T07:17:20+01:00 tag:http://gole-irony.mihanblog.com/post/265 فریبا معین فر همیشه برای كسی بخند                                    كه میدونی به خاطر تو شاد میشه... واسه كسی گریه كن كه می دونی وقتی غصه داری و اشك میریزی برات اشك میریزه... برای كسی غمگین باش كه در غمت شریكه... عاشقه كسی باش كه دوست داره

همیشه برای كسی بخند


                                   
كه میدونی به خاطر تو شاد میشه...واسه كسی گریه كن


كه می دونی وقتی غصه داری و اشك میریزی


برات اشك میریزه...


برای كسی غمگین باش كه در غمت شریكه...


عاشقه كسی باش كه دوست داره

]]>
گذشتن از... 2014-01-05T14:35:48+01:00 2014-01-05T14:35:48+01:00 tag:http://gole-irony.mihanblog.com/post/264 فریبا معین فر  خط زدن بر من پایان من نیست    اغاز بی لیاقتی توست  همیشه بهترین برای من بوده و هست  صحبت از فراموشی نیست از لیاقت است  محکم تر از آنم که برای تنها نبودنم  آنچه که اسمش را غرور گذاشتم برایت به زمین بکوبم احساس من قیمتی داشت که تو برای پرداخت آن فقیر بودی   خط زدن بر من پایان من نیست
 

 اغاز بی لیاقتی توست


 همیشه بهترین برای من بوده و هست


 صحبت از فراموشی نیست از لیاقت است


 محکم تر از آنم که برای تنها نبودنم


 آنچه که اسمش را غرور گذاشتم برایت به زمین بکوبم


احساس من قیمتی داشت که تو برای پرداخت آن فقیر بودی 

]]>
دلها... 2014-01-05T09:25:10+01:00 2014-01-05T09:25:10+01:00 tag:http://gole-irony.mihanblog.com/post/263 فریبا معین فر دلهای پاک خطا نمیکنند سادگی میکنند!و امروز سادگی پاک ترین خطای دنیاس! دلهای پاک خطا نمیکنند سادگی میکنند!

و امروز سادگی پاک ترین خطای دنیاس!
]]>
عشق... 2013-12-23T18:45:28+01:00 2013-12-23T18:45:28+01:00 tag:http://gole-irony.mihanblog.com/post/262 فریبا معین فر میدونی عشق یعنی چی؟؟ عشق  ۳ حرف که مخفف ۳ کلمه است : ع ش ق علاقه  شدید  قلبی میدونی عشق یعنی چی؟؟


عشق  ۳ حرف که مخفف ۳ کلمه است :


ع ش ق


علاقه  شدید  قلبی

]]>
از یاد نبریم... 2013-12-14T16:46:46+01:00 2013-12-14T16:46:46+01:00 tag:http://gole-irony.mihanblog.com/post/261 فریبا معین فر مواظب سه چیز در سه جا باش:وقتی تنهایی مواظب افکارت باش.وقتی با خانواده هستی مواظب اخلاقت باش.وقتی در جمع هستی مواظب حرفهایت باش. مواظب سه چیز در سه جا باش:

وقتی تنهایی مواظب افکارت باش.

وقتی با خانواده هستی مواظب اخلاقت باش.

وقتی در جمع هستی مواظب حرفهایت باش.

]]>
واقعا... 2013-12-10T08:11:37+01:00 2013-12-10T08:11:37+01:00 tag:http://gole-irony.mihanblog.com/post/260 فریبا معین فر در زبان انگلیسی : friEND ( دوست ) boy friEND (دوست پسر ) girl friEND ( دوست دختر ) best friEND ( دوست برتر )...همگی به END ختم میشن یعنی همشون پایان دارد!...اما کلمه ی famILY ( خانواده ) به سه حرف ILY ختم میشه که:   مخفف I Love You میباشد!!! و خود family به معنی :FAMILY = Father   And   Mother   I Love You در زبان انگلیسی :

friEND ( دوست )

boy friEND (دوست پسر )

girl friEND ( دوست دختر )

best friEND ( دوست برتر )
.
.
.
همگی به END ختم میشن یعنی همشون پایان دارد!
.
.
.
اما کلمه ی famILY ( خانواده ) به سه حرف ILY ختم میشه که:

 

مخفف I Love You میباشد!!!

و خود family به معنی :

FAMILY = Father   And   Mother   I Love You

]]>
ایام سوگواری سالار شهیدان تسلیت باد... 2013-11-05T20:05:14+01:00 2013-11-05T20:05:14+01:00 tag:http://gole-irony.mihanblog.com/post/259 فریبا معین فر ]]> گاهی... 2013-10-06T14:02:11+01:00 2013-10-06T14:02:11+01:00 tag:http://gole-irony.mihanblog.com/post/258 فریبا معین فر گاهی وقت ها “سکوت” بهترین حرف و نبودن بهترین حضور است ....
گاهی وقت ها

“سکوت” بهترین حرف

و نبودن بهترین حضور است ....

]]>
یادت باشه... 2013-09-23T16:34:23+01:00 2013-09-23T16:34:23+01:00 tag:http://gole-irony.mihanblog.com/post/257 فریبا معین فر خیانت یک اشتباه نیستدرست‌ترین اتفاق در یک رابطهٔ اشتباه استتفاهم به معنای درک کردن نیستبلکه به معنای توانایی تحمل تفاوت هاست . . .همیشه یادمون باشه که نگفته ها رو میتونیم بگیماما گفته ها رو نمى تونیم پس بگیریم...  خیانت یک اشتباه نیست

درست‌ترین اتفاق در یک رابطهٔ اشتباه است

تفاهم به معنای درک کردن نیست

بلکه به معنای توانایی تحمل تفاوت هاست . . .

همیشه یادمون باشه که نگفته ها رو میتونیم بگیم

اما گفته ها رو نمى تونیم پس بگیریم... 
]]>
زندگی کجاست؟ 2013-09-23T16:26:52+01:00 2013-09-23T16:26:52+01:00 tag:http://gole-irony.mihanblog.com/post/256 فریبا معین فر در احساسی که حس نیست، در دلی که عشق نیست، در دوستی که محبت نیست، در صداقتی که راستی نیست، زندگی کجاست؟ در احساسی که حس نیست، در دلی که عشق نیست،


 در دوستی که محبت نیست، در صداقتی که راستی نیست،


 زندگی کجاست؟

]]>
زندگی... 2013-09-23T07:23:30+01:00 2013-09-23T07:23:30+01:00 tag:http://gole-irony.mihanblog.com/post/255 فریبا معین فر زندگی در گذر است  شاید آن لحظه تلخ  که دلی می شکنی  یا همان لحظه که لبخند به لبی بنشانی  اخرین سطر تو از صفحه هستی باشد  زندگی کن اما  مگذار بمیرند در این بین  مهربانی...  عشق... لبخند...

زندگی در گذر است

 

شاید آن لحظه تلخ

 

که دلی می شکنی

 

یا همان لحظه که لبخند به لبی بنشانی

 

اخرین سطر تو از صفحه هستی باشد

 

زندگی کن اما

 

مگذار بمیرند در این بین

 

مهربانی...

 

 عشق...

 

لبخند...

]]>
عشق... 2013-09-23T07:13:39+01:00 2013-09-23T07:13:39+01:00 tag:http://gole-irony.mihanblog.com/post/254 فریبا معین فر به کسی عشق بورز که لایق عشق تو باشد نه تشنه عشق … چون تشنه عشق روزی سیراب می شود.

به کسی عشق بورز که لایق عشق تو باشد نه تشنه عشق … چون تشنه عشق روزی سیراب می شود.


]]>
تجربیات... 2013-09-09T05:32:22+01:00 2013-09-09T05:32:22+01:00 tag:http://gole-irony.mihanblog.com/post/253 فریبا معین فر مهمتـرین موانـع آرامـش همسـران برای داشتن سعادت و آرامش مطلوب در زندگی زناشویی، ارتباط سالم و سازنده میان زن و مرد،نیاز    

مهمتـرین موانـع آرامـش همسـران


برای داشتن سعادت و آرامش مطلوب در زندگی زناشویی، ارتباط سالم و سازنده میان زن و مرد،نیاز

 

 

]]>
شکستن... 2013-09-07T16:35:04+01:00 2013-09-07T16:35:04+01:00 tag:http://gole-irony.mihanblog.com/post/252 فریبا معین فر ساده لباس بپوش! ساده راه برو!اما در برخورد با دیگران ساده نباش!!زیرا سادگی ات رانشانه میگیرند!برای درهم شکستن غرورت!!! ساده لباس بپوش! ساده راه برو!

اما در برخورد با دیگران ساده نباش!!

زیرا سادگی ات رانشانه میگیرند!

برای درهم شکستن غرورت!!!
]]>
سکوت... 2013-08-29T07:00:19+01:00 2013-08-29T07:00:19+01:00 tag:http://gole-irony.mihanblog.com/post/251 فریبا معین فر بعضــــے وقتــــا سڪـــوتـــــ میڪنــے چوטּ اینقدر رنجیدے ڪــہ نمــے خواے حرفـے بزنـے . . . بعضــــے وقتــــا سڪـــوتـــــ میڪنــے چوטּ واقعاً حرفـے واســہ گفتن ندارے . . . گاه سڪـــوتـــــ یــہ اعتراضــہ . . . گــاهــے هم انتظار . . . اما بیشتر وقتــــا سڪـــوتـــــ واســہ اینــہ ڪہ هیچ ڪلمــہ اے نمـے تونــہ غمـے رو ڪــہ تو وجودت دارے،توصیف ڪنــہ . . .

بعضــــے وقتــــا سڪـــوتـــــ میڪنــے چوטּ اینقدر رنجیدے ڪــہ

نمــے خواے حرفـے بزنـے . . .

بعضــــے وقتــــا سڪـــوتـــــ میڪنــے چوטּ واقعاً حرفـے واســہ گفتن

ندارے . . .

گاه سڪـــوتـــــ یــہ اعتراضــہ . . .

گــاهــے هم انتظار . . .

اما بیشتر وقتــــا سڪـــوتـــــ

واســہ اینــہ ڪہ هیچ ڪلمــہ اے نمـے تونــہ غمـے رو ڪــہ تو وجودت

دارے،توصیف ڪنــہ . . .

]]>
دوست... 2013-08-19T06:41:51+01:00 2013-08-19T06:41:51+01:00 tag:http://gole-irony.mihanblog.com/post/250 فریبا معین فر فرق است بین دوست داشتن و داشتن دوست دوست داشتن امری لحظه ایست ولی داشتن دوست استمرار لحظه های دوست داشتن است . . . فرق است بین دوست داشتن و داشتن دوست

دوست داشتن امری لحظه ایست

ولی داشتن دوست استمرار لحظه های دوست داشتن است . . . ]]>
چه دردیست تنهایی... 2013-08-14T06:13:02+01:00 2013-08-14T06:13:02+01:00 tag:http://gole-irony.mihanblog.com/post/249 فریبا معین فر چه دردیست در میان جمع بودن    ولی در گوشه ای تنها نشستن      برای دیگران چون کوه بودن         ولی در چشم خود آرام شکستن           برای هر لبی، شعری سرودن             ولی لبهای خود همواره بستن               به رسم دوستی، دستی فشردن    &nbsp چه دردیست در میان جمع بودن
   ولی در گوشه ای تنها نشستن
     برای دیگران چون کوه بودن
        ولی در چشم خود آرام شکستن
          برای هر لبی، شعری سرودن
            ولی لبهای خود همواره بستن

              به رسم دوستی، دستی فشردن
              ولی با هر سخن قلبی شکستن
              به نزد عاشقان چون سنگ خاموش
              ولی در بطن خود غوغا نشستن

             به غربت دوستان بر خاک سپردن
          ولی بر دل امید به خانه بستن
       به من هر دم نوای دل زند بانگ
    چه خوش باشد از این غمخانه رستن
  چه دردیست در میان جمع بودن
ولی در گوشه ای تنها نشستن
]]>
خدا... 2013-08-14T06:06:16+01:00 2013-08-14T06:06:16+01:00 tag:http://gole-irony.mihanblog.com/post/248 فریبا معین فر تا خدا بنده نواز است      به خلقش چه نیاز،               میکشم ناز یکی                                                                تا به همه ناز کنم. تا خدا بنده نواز است


     به خلقش چه نیاز،


               میکشم ناز یکی

                                   

                             تا به همه ناز کنم.


]]>
لحظه های زندگی... 2013-07-13T13:49:06+01:00 2013-07-13T13:49:06+01:00 tag:http://gole-irony.mihanblog.com/post/247 فریبا معین فر همیشه بد ترین و غمگین ترین لحظه زندگی آدم   توسط همون کسی ساخته میشه که ...  شیرین ترین و به یاد ماندنی ترینلحظات رو برات داشته.........! همیشه بد ترین و غمگین ترینلحظه زندگی آدم  توسط همون کسی ساخته میشه که ... شیرین ترین و به یاد ماندنی ترینلحظات رو برات داشته.........!

]]>